ΚΕΔΕ: Καταγγέλλουμε ως απαράδεκτο τον αποκλεισμό της πλειοψηφίας των δήμων από το πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου που αφορά «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»

Γ. Πατούλης: Καλούμε τη Διοίκηση του Πράσινου Ταμείου και το εποπτεύον Υπουργείο  να ανακαλέσουν την εκδοθείσα Πρόσκληση και να  αναπροσαρμόσουν τους όρους της»

Ως απαράδεκτος χαρακτηρίζεται από την ΚΕΔΕ ο αποκλεισμός της πλειοψηφίας των δήμων από πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου που αφορά «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»

Ειδικότερα, το  Πράσινο Ταμείο με την   Πρόσκληση (αριθμ. πρωτ. 5182/ 9-10-2017) την  οποία  εξέδωσε      και αφορά  «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου,  καλεί  τους Δήμους της χώρας, να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για το έτος 2017.

Ουσιαστικά η σχετική πρόσκληση αποκλείει την πλειονότητα των δήμων της χώρας καθώς απευθύνεται αποκλειστικά σε ΟΤΑ που έχουν τουλάχιστον έναν οικισμό με πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων, βάσει της τελευταίας απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ.

Αυτό πρακτικά συνεπάγεται τον αποκλεισμό του μεγαλύτερου μέρους των δήμων της Χώρας, συμπεριλαμβανομένων όλων  των μικρών,  ορεινών, και απομακρυσμένων  Δήμων.

Με αφορμή τη σχετική εξέλιξη ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ επισημαίνει ότι «οι δράσεις της αστικής αναζωογόνησης αφορούν όλους τους Δήμους και όχι μόνο αυτούς που πληρούν το κριτήριο της ύπαρξης ενός οικισμού άνω των 5 χιλ. κατοίκων. Για το λόγο αυτό η ΚΕΔΕ καλεί τη Διοίκηση του Πράσινου Ταμείου και το εποπτεύον Υπουργείο  να ανακαλέσουν την εκδοθείσα Πρόσκληση και να  αναπροσαρμόσουν τους όρους της, προκειμένου να αποφευχθεί ο αποκλεισμός από τη διαδικασία υποβολής προτάσεων της πλειοψηφίας των Δήμων».

Η ΚΕΔΕ έχει ζητήσει κατ’ επανάληψη από τη Διοίκηση του Πράσινου Ταμείου να υπάρξει επιτέλους τυπική συνεργασία μεταξύ Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρώτου Βαθμού και Πράσινου Ταμείου. Με το τρόπο αυτό θα μπορούσε να υπάρξει σωστή διάγνωση των αναγκών και να προσδιοριστούν οι προτεραιότητες των Δήμων αναφορικά με τις προσκλήσεις που εκδίδονται και τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δράσεων που χρηματοδοτούνται.