Να επισπευσθεί το Προεδρικό Διάταγμα για την προστασία του Όρους Αιγάλεω – Ποικίλο & της λίμνης Ρειτών , ζητούν περιβαλλοντικές οργανώσεις

Να επισπευσθεί το Προεδρικό Διάταγμα για την προστασία του Όρους Αιγάλεω – Ποικίλο & της λίμνης Ρειτών , ζητούν περιβαλλοντικές οργανώσεις , με επιστολή τους προς τον Πρόεδρο και το δ.σ. του του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Στην εν λόγω επιστολή , ζητούν την επίσπευση σύνταξης της Ειδικής Έκθεσης για την υπαγωγή του όρους Αιγάλεω – Ποικίλο & της λίμνης Ρειτών στο προβλεπόμενο νομικό καθεστώς περιβαλλοντικής προστασίας, δεδομένου ότι η προστατευτέα περιοχή δέχεται συνεχώς υποβαθμιστικές πιέσεις και είναι εκτεθειμένη σε κινδύνους μη αναστρέψιμων καταστροφών , όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Παράλληλα , οι περιβαλλοντικές οργανώσεις που υπογράφουν την επιστολή , θέτουν υπόψη των αρμοδίων φορέων όλα τα στοιχεία βιβλιογραφίας, καταγραφών, δεδομένων, πιέσεων κλπ που έχουν συγκεντρώσει επί σειρά ετών.

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής 

Προς τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Θέμα:  Επίσπευση Ειδικής Έκθεσης και σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για την περιβαλλοντική προστασία του Όρους Αιγάλεω – Ποικίλο & της λίμνης Ρειτών ως Φυσικού Περιφερειακού Πάρκου.

Αγαπητοί Κύριοι,

Με το νέο ΡΣΑ/Αττικής (νόμος 4277/2014) το όρος Αιγάλεω – Ποικίλο & η λίμνη Ρειτών χαρακτηρίζονται ως Φυσικό Περιφερειακό Πάρκο υπό την έννοια του άρθρου 18 του νόμου 1650/1986, με καθορισμένους σκοπούς προστασίας.

Για τον χαρακτηρισμό αυτό ενεργήσαμε μαζί με άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλους φορείς της δυτικής Αθήνας κυρίως με την υποβολή στον Οργανισμό της Αθήνας και το ΥΠΕΚΑ μελέτης υπό τον τίτλο «ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ – ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΩΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» την οποία σας επισυνάπτουμε.

Για την υλοποίηση του χαρακτηρισμού απαιτείται να συνταχθεί η Ειδική Έκθεση που προβλέπουν οι διατάξεις του ν. 1650/1986, ώστε με βάση αυτήν να εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα στο οποίο να προσδιορίζονται και οι Ζώνες Προστασίας και οι επιτρεπόμενες σ’ αυτές δραστηριότητες, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ΡΣΑ/Αττικής και των νόμων 1650/86, 3937/2011.
Ο νόμος 4414/2016 με τον οποίο συστάθηκε ο Φ.Δ. του Μητροπολιτικού Πάρκου «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» παρέχει την αρμοδιότητα αυτή, της σύνταξης Περιβαλλοντικών Μελετών και Ειδικών Εκθέσεων για την προστασία των ορεινών όγκων της Αττικής.

Με βάση τα ανωτέρω σας ζητούμε να αναλάβετε την επίσπευση σύνταξης της Ειδικής Έκθεσης για την υπαγωγή του όρους Αιγάλεω – Ποικίλο & της λίμνης Ρειτών στο προβλεπόμενο νομικό καθεστώς περιβαλλοντικής προστασίας, δεδομένου ότι η προστατευτέα περιοχή δέχεται συνεχώς υποβαθμιστικές πιέσεις και είναι εκτεθειμένη σε κινδύνους μη αναστρέψιμων καταστροφών.

Θέτουμε στην διάθεσή σας όλα τα στοιχεία βιβλιογραφίας, καταγραφών, δεδομένων, πιέσεων κλπ που έχουμε συγκεντρώσει επί σειρά ετών.
Με τιμή

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
Ο πρόεδρος
Κώστας Φωτεινάκης xpolis@gmail.com

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΦΣΠ
Ο πρόεδρος
Τάσος Λύτρας   lytras812@gmail.com

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ
Η πρόεδρος
Σοφία Δημητρίου sofiadimitriou@gmail.com