Με τροπολογία , η λύση για τα δεδουλευμένα στους συμβασιούχους στην καθαριότητα

Με τροπολογία , δίνεται η λύση για τα δεδουλευμένα στους συμβασιούχους στην καθαριότητα στους Δήμους , μετά την άρνηση των επιτρόπων να εγκρίνουν τα εντάλματα πληρωμής τους .

Η λύση της τροπολογίας σε υπάρχον νομοσχέδιο ή σε άλλο που θα κατατεθεί , προκρίνεται προκειμένου να δοθεί διέξοδος  για την  καταβολή των δεδουλευμένων στους συμβασιούχους των ΟΤΑ και άλλων φορέων του Δημοσίου (υπουργεία, νοσοκομεία, Ανεξάρτητες Αρχές, ΝΠΙΔ, ΦοΔΣΑ κλπ) των οποίων οι συμβάσεις έχουν παραταθεί έως 31.12.2017.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση οι συμβασιούχοι των δήμων θα πληρώνονται κατά προτεραιότητα από το ανταποδοτικά τέλη και βεβαίως  ορίζεται, «ότι οι δαπάνες που προκύπτουν από ατομικές συμβάσεις κατ’ εφαρμογή της αναφερομένης στην εν λόγω διάταξη νομοθεσίας, θεωρούνται σύννομες και εκκαθαρίζονται σε βάρος των πιστώσεων των προϋπολογισμών των οικείων φορέων.»

Διαβάστε την τροπολογία