Το Υπουργείο Πολιτισμού προσλαμβάνει 1.314 άτομα

Έκτακτο προσωπικό , για αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία

Το Υπουργείο Πολιτισμού προσλαμβάνει 1.314 άτομα έκτακτου προσωπικού, για τη λειτουργία διευρυμένου ωραρίου σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία της χώρας, κατά τη θερινή περίοδο 2017.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι διαδικασίες πρόσληψης βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης.

Το απαιτούμενο προσωπικό έχει ήδη εξασφαλιστεί σε ορισμένες υπηρεσίες και εντός των προσεχών ημερών αναμένεται η ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης και από τις υπόλοιπες.

Οι προσλήψεις του έκτακτου προσωπικού γίνονται με τις διοικητικές διαδικασίες που προβλέπονται από τη νομοθεσία και από το επικαιροποιημένο θεσμικό πλαίσιο ως προς το οικονομικό σκέλος το οποίο τέθηκε σε ισχύ από 1/1/2017.

Πίνακας με το θερινό ωράριο λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων θα αναρτηθεί άμεσα στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΠΟ.Α.