ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ – Ευτυχισμένο το 2022

Η Athenswest εύχεται σε όλες και όλους υγεία, ευτυχία , ευημερία

Χρόνια Πολλά , με υγεία και ευτυχία

Το 2022 να είναι χρονιά της υγείας , της αρμονίας και της κοινωνικής ευημερίας

Ειδικότερα , για την Δυτική πλευρά της Αθήνας , την Δυτική Αθήνα και Δυτική Αττική , που τόσα πολλά έχουν δώσει δια χρονικά , πρέπει να αντιμετωπισθούν με μεγαλύτερη ευαισθησία από την Πολιτεία

Να πάψει πλέον η Δυτική όχθη να αποτελεί την πίσω αυλή της Αθήνας και την εύκολη λύση για την εναπόθεση οχλουσών και ρυπογόνων χρήσεων

Κεντρική εξουσία και Αυτοδιοίκηση από κοινού, να εκπονήσουν ένα ολοκληρωμένο , στρατηγικό σχέδιο βιωσιμότητας και τοπικής ευημερίας για την συγκεκριμένη περιοχή

Η ιστορικότητα , ο φυσικός πλούτος και κυρίως οι άνθρωποί της , αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για την ανάδειξη της δυτικής πλευράς σε οικονομικό , πολιτικό, κοινωνικό , περιβαλλοντικό και πολιτιστικό πόλο

Χρόνια Πολλά . Το 2022 να είναι η χρονιά για την επίτευξη κάθε προσωπικού , οικογενειακού και συλλογικού στόχου