Οδηγίες ΠΟΕ ΟΤΑ για την προστασία των εργαζομένων από υψηλές θερμοκρασίες

Οδηγίες ΠΟΕ ΟΤΑ για την προστασία των εργαζομένων όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες και για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης τους , σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύει η Πανελλήνια Ομοσπονδία

“Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού δημιουργούνται συνθήκες με αυξημένη θερμοκρασία και υγρασία. Αυτές οι συνθήκες είναι δυνατόν να προκαλέσουν ατυχήματα, επικίνδυνα περιστατικά, προβλήματα στην παραγωγική διαδικασία καθώς και βλάβες στην υγεία των εργαζομένων. Για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων σε κλειστούς ή υπαίθριους χώρους, που οφείλεται στη συνέργεια των μετεωρολογικών χαρακτηριστικών του εξωτερικού περιβάλλοντος και παραμέτρων μικροκλίματος του εσωτερικού χώρου, πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα προληπτικά και προστατευτικά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.”, εξηγεί εισαγωγικά η συγκεκριμένη μελέτη

Διαβάστε παρακάτω την μελέτη

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.-ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 

The post Οδηγίες ΠΟΕ ΟΤΑ για την προστασία των εργαζομένων από υψηλές θερμοκρασίες appeared first on aftodioikisinews.gr.