Ο 3ος Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης από τον Δήμο Αγίου Δημητρίου

Ο 3ος Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης δημοσιεύεται από τον Δήμο Αγίου Δημητρίου ο οποίος αφορά στη διετία 2018 – 2019

Παρόλες τις προκλήσεις και τις δυσκολίες των δύο τελευταίων χρόνων της πανδημικής κρίσης, ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου εκπονήθηκε και ολοκληρώθηκε, με συνέπεια, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, δηλαδή τις κατευθυντήριες οδηγίες και παραμέτρους του GRI (Global Reporting Initiative), παραμένοντας πιστός στις αρχές της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας και του συμμετοχικού σχεδιασμού. Αυτό στην πράξη σημαίνει πως τα Ουσιαστικά Θέματα της δημοτικής ζωής που αναδείχθηκαν, αναλύθηκαν και μπήκαν σε βάση σχεδιασμού και στοχοθεσίας, προήλθαν από τους ίδιους τους πολίτες!

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου, από το 2016, που εκπονεί και δημοσιεύει Απολογισμούς Βιώσιμης Ανάπτυξης, παραμένει η μοναδική πόλη στην Ελλάδα, η οποία προχωράει στην υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας, όσον αφορά στα θέματα της Βιωσιμότητας. Για την εκπόνηση της Έκθεσης Βιωσιμότητας ο Δήμος έχει υιοθετήσει επίσημα τις 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, βάσει των οποίων δεσμεύεται να λειτουργεί κατά της διαφθοράς, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία και το περιβάλλον. Ταυτόχρονα, υπάρχει πλήρης εναρμόνιση των δράσεων, της λειτουργίας και των έργων του με τους 17 Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ (SDGs).

Μεθοδολογία

Στο πλαίσιο των κατευθυντήριων οδηγιών του GRI για τη σύνταξη του Απολογισμού, ο Δήμος Αγίου Δημητρίου απευθύνθηκε αρχικά μέσω ερωτηματολογίων, σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του, όπως πολίτες, εργαζόμενους και εργαζόμενες του Δήμου, συνεργάτες, προμηθευτές, φορείς και συλλόγους, με στόχο να εντοπιστούν τα ουσιαστικά θέματα που τους απασχολούν. Στη συνέχεια, βάσει των απαντήσεων, και αφού συν-αποφασίστηκαν τα ουσιαστικά θέματα που χρήζουν προτεραιότητας και ανάλυσης, η ομάδα έργου προχώρησε στη μελέτη ουσιαστικότητας, δηλαδή στην ανάδειξη των ουσιαστικών θεμάτων, τα οποία οδηγούν στη χάραξη των πέντε πυλώνων της στρατηγικής του Δήμου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Η ΔιακυβέρνησηΟικονομική Βιωσιμότητα, το Περιβάλλον, η Κοινωνία, οι Βιώσιμες Υποδομές και οι Εργαζόμενοι αποτελούν τους πυλώνες, που πλαισιώνουν την ανάλυση, μέτρηση, καταγραφή επιδόσεων και αναφορά των πεπραγμένων του Δήμου Αγίου Δημητρίου, σχετικά με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Οι πυλώνες αυτοί αποτελούν τη βάση για τη δημιουργία στρατηγικών και τη χάραξη δημοτικών πολιτικών και δράσεων, που αφορούν σε όλες τις πτυχές της δημοτικής ζωής.

Η Δήμαρχος, Μαρία Ανδρούτσου αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η ανάπτυξη χωρίς την έννοια της βιωσιμότητας στον πυρήνα της, δεν είναι ουσιαστική ανάπτυξη. Το μέλλον των επόμενων γενιών της πόλης μας θα πρέπει να είναι η κινητήρια δύναμη όλων των δράσεων και πρωτοβουλιών μας, αλλά επίσης να είναι και μέρος των διεκδικήσεων μας ως Τοπική Αυτοδιοίκηση. Εμείς από την πλευρά μας, βάζοντας στο επίκεντρο το Περιβάλλον της πόλης, τους Ανθρώπους της και τη χρηστή Διακυβέρνηση, θέτουμε τους στόχους μας, αυτοαξιολογούμαστε, μετρούμε τις επιδόσεις και επιδράσεις μας σε τακτά χρονικά διαστήματα και παραμένουμε δεσμευμένοι και δεσμευμένες στην επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης όπως έχουν τεθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και την Ατζέντα 2030».

Διαβάστε ηλεκτρονικά ολόκληρο τον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου Αγίου Δημητρίου εδώ: https://dad.gr/wp-content/uploads/2022/06/aba_2018-2019.pdf

The post Ο 3ος Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης από τον Δήμο Αγίου Δημητρίου appeared first on aftodioikisinews.gr.