Διευκρινήσεις για τον έλεγχο και τη διοικητική εποπτεία Ανωνύμων Εταιριών , δίνει η Περιφέρεια Αττικής

Διευκρινήσεις για τον έλεγχο και τη διοικητική εποπτεία Ανωνύμων Εταιριών , δίνει η Περιφέρεια Αττικής , με σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε και στο οποίο αναφέρει :

“Σχετικά με τις αρμοδιότητες της Περιφέρειας Αττικής αναφορικά με τον έλεγχο και τη διοικητική εποπτεία Ανωνύμων Εταιριών, οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι:

Σύμφωνα με τον νόμο 2190/1920, Περί Ανωνύμων Εταιριών, όπως ισχύει σήμερα, η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για τον έλεγχο και τη διοικητική εποπτεία των ανωνύμων εταιριών, εποπτεύει, μεταξύ άλλων, και την «Η Αυγή Εκδοτικός και Δημοσιογραφικός Οργανισμός Α.Ε.». Τα στοιχεία που τηρούνται για τη συγκεκριμένη εταιρία στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών, δεν συνηγορούν στη σπουδή που επιδεικνύουν ορισμένοι να αποδώσουν μεροληψία στην πολιτική Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής.

Είτε πρόκειται για μεγάλες επιχειρήσεις είτε για εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των ΜΜΕ ή μικρομεσαίες, αφενός, η Περιφερειάρχης Αττικής δεν ευνοεί «ημέτερες» επιχειρήσεις, αφετέρου, η απόλυτη τήρηση της νομιμότητας παραμένει απόλυτη προτεραιότητα.”