Δούρου και Βίτσας υπέγραψαν πλαίσιο συνεργασίας

Δούρου και Βίτσας υπέγραψαν πλαίσιο συνεργασίας , ανάμεσα στην Περιφέρεια Αττικής και το ΥΠΕΘΑ, με σκοπό τον γενικό καθορισμό αρχών, μεθόδων και διαδικασιών για την εμβάθυνση της συνεργασίας των συνεργαζόμενων φορέων, προκειμένου να δρουν συνεκτικά, αποτελεσματικά και επαρκώς για την επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρησιακών τους στόχων.

Εστιάζει δε σε συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις που αφορούν στους παρακάτω άξονες συνεργασίας: ψηφιακή πολιτική, υποδομές ποιότητας, συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ, διαχείριση αποθεμάτων (Logistics), πολιτισμός.

Το πλαίσιο συνεργασίας θέτει ως στόχο την αναβάθμιση της συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ΥΠΕΘΑ -Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), Γενικά Επιτελεία των Κλάδων (ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ), Γενική Γραμματεία Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης / Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΓΔΟΣΥ / ΔΙΔΕΑΠ)- με όρους αποτελεσματικότητας, αποφυγής επικαλύψεων και με έμφαση στην περαιτέρω εξοικονόμηση πόρων.

Το πλαίσιο συνεργασίας υπέγραψαν η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτρης Βίτσας, παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Ναυάρχου Ευάγγελου Αποστολάκη ΠΝ, του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, Κοσμά Παπαχρυσοβέργη, του Αντιπεριφερειάρχη Βόρειου Τομέα Αθηνών, Γιώργου Καραμέρου, της Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού και Νεότητας, Εύης Αποστολάκη καθώς και της Εντεταλμένης Περιφερειακής Συμβούλου για θέματα Πολιτικής Προστασίας, Ιωάννας Τσούπρα.

«Πρόκειται για Συμφωνία η οποία θα είναι η πυξίδα συμπόρευσής μας για τα επόμενα χρόνια», δηλώνει η Περιφερειάρχης Αττικής, για να συνεχίσει λέγοντας  «Βρισκόμαστε εδώ μαζί με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον Δημήτρη τον Βίτσα και τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Ναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη, για την υπογραφή της Προγραμματικής Συμφωνίας. Συμφωνία η οποία πρόκειται να είναι η πυξίδα συμπόρευσής μας για τα επόμενα χρόνια. Και μιλώ για τη συμπόρευση δύο σημαντικών φορέων της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ενός κρίσιμης σημασίας υπουργείου, του 4ου τη τάξει, και της Περιφέρειας Αττικής. Δύο φορέων που εκπροσωπούν την κεντρική κυβέρνηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Δύο φορέων που καλούνται καθημερινά να παίξουν σοβαρό ρόλο για την καλύτερη και προσφορότερη λειτουργία τους στη βάση της αμοιβαιότητας, της ισότιμης συμμετοχής στις πρωτοβουλίες, σε κρίσιμους τομείς, όπως οι κτιριακές υποδομές, η ψηφιακή πολιτική, τα συγχρηματοδοτούμενα έργα, κ.α.».

Η ίδια υπογράμμισε ότι το Πλαίσιο Συνεργασίας εγγράφεται σε μία ήδη υπάρχουσα επιτυχημένη συνεργασία, με τέτοιο τρόπο ώστε να την αναβαθμίζει και να την εμβαθύνει: «Την αναβαθμίζει μεθοδολογικά και την εμβαθύνει ποιοτικά. Μέσα από τις συνέργειες που προκύπτουν από το περιεχόμενο της συμφωνίας, είναι σίγουρο ότι στο άμεσο μέλλον θα μπορούμε να μιλάμε για σοβαρή, ποιοτική αναβάθμιση των προσφερόμενων στους πολίτες υπηρεσιών. Είναι η περίπτωση «η ισχύς εν τη ενώσει», σύμφωνα με το γνωστό ρητό. Αυτό ακριβώς πράττουμε σήμερα.».

Οι ενδεικτικές δράσεις ανά άξονα συνεργασίας είναι :
1) Ψηφιακή Πολιτική:
⦁ Συνεκμετάλλευση λογισμικού ανοιχτού κώδικα μέσω ανταλλαγής εμπειριών και ανάπτυξης εφαρμογών σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.
⦁ Έλεγχοι διείσδυσης (penetration testing) και εκπόνηση της πολιτικής ασφαλείας (security policy).

2) Υποδομές Ποιότητας:
⦁ Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας στις Προμήθειες Υλικού – Υπηρεσιών Διττής Χρήσης (dual use – μη αμυντικού υλικού).
⦁ Συνεργασία επί της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.
⦁ Συνεισφορά ΓΕΕΘΑ στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων Ποιότητας στην έδρα της Περιφέρειας.

3) Συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ:
⦁ Πρόληψη καιρικών φαινομένων. Συνεργασία είτε στο πλαίσιο του γενικότερου Σχεδίου «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», είτε μεμονωμένα με Περιφέρεια Αττικής. Οι δράσεις στις οποίες θα αναζητηθεί συνεργασία θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τον εκπονούμενο περιφερειακό σχεδιασμό για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και με τα υπό ανάθεση Περιφερειακά σχέδια για την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων στην Αττική.
⦁ Έρευνα – Καινοτομία. Συνεργασία για τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το “Horizon 2020”.

4) Διαχείριση Αποθεμάτων (Logistics):
⦁ Κοινές δράσεις (ενημέρωσης, εκπαίδευσης, συνεργειών) σε θέματα διαχείρισης αποθεμάτων (logistics).

5) Πολιτισμός:
⦁ Δράσεις συνεργασίας με τελικούς αποδέκτες τους οπλίτες.
⦁ Δράσεις συνεργασίας με την αξιοποίηση των μουσικών συνόλων του στρατού σε εκδηλώσεις για τους πολίτες της Περιφέρειας Αττικής.