Γράφει η Ιωάννα λαχανά

Η Εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας – Δήλωση της Δικηγόρου Ιωάννας Λαχανά

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο θεσμός του ΠτΔ ανεξάρτητα από το εύρος των αρμοδιοτήτων του πρέπει να διαφυλαχθεί από όλους μας γιατί είναι ο εγγυητής του πολιτεύματος ,της ενότητας των Ελλήνων και και της ιστορικής συνέχειας του Έθνους.

Για να είναι όμως επιτυχής η επιλογή και συνακόλουθα και η εκλογή του κατάλληλου προσώπου στο ανώτατο πολιτειακό λειτούργημα θα πρέπει να έχει προηγηθεί πολυεπίπεδη ή/και σε κορυφαίο ακόμη επίπεδο συνεννόηση μεταξύ των πολιτικών κομμάτων της Βουλής.
Κάθε άλλη προσέγγιση ή/και πρωτοβουλία χωρίς να λάβει υπ’όψη τις ευαισθησίες άμα και τις εκτιμήσεις και αξιολογήσεις των λοιπών κομμάτων είναι πλέον από βέβαιο ότι δε συμβάλλει στην ορθή επιλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας .
Ιωάννα Π. Λαχανά
Δικηγόρος