Γράφει ο Λεωνίδας Πάντος

Ένα πρόχειρο σχέδιο καταδικασμένο να αποτύχει – Γράφει ο Λεωνίδας Πάντος*

“Ένα πρόχειρο σχέδιο καταδικασμένο να αποτύχει”, επιγράφεται το άρθρο του Υπεύθυνου Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β5 Ν.Ε. ΟΝΝΕΔ κ. Λεωνίδα Πάντου , το οποίο αναφέρεται στην μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση που προωθεί με το τελευταίο νομοσχέδιο το Υπουργείο Εσωτερικών

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο

Ιστορική στιγμή για την Τοπική Αυτοδιοίκηση το πρώτο κοινό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ).

Οι δύο βαθμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε κοινή γραμμή, μίλησαν για το παρόν και το μέλλον της Αυτοδιοικητικής Διακυβέρνησης. Όπως αναμενόταν, οι προετοιμαζόμενες αλλαγές από το Υπουργείο Εσωτερικών στον “Καλλικράτη” μονοπώλησαν το ενδιαφέρον, καθορίζοντας την βασική ατζέντα του Συνεδρίου.

Η μεταρρύθμιση εξ’ ορισμού προϋποθέτει την ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης με σκοπό τον εντοπισμό του προβλήματος – κρίσιμου ζητήματος που θα επιχειρηθεί να αντιμετωπισθεί. Το αποτέλεσμα δε οποιασδήποτε μεταρρυθμιστικής παρέμβασης οφείλει να είναι προσαρμοσμένο απόλυτα στην πραγματικότητα αλλά και στις μελλοντικές ανάγκες – απαιτήσεις.

Η διοικητική μεταρρύθμιση που προωθεί η Κυβέρνηση στον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης περιορίζεται στην αλλαγή του εκλογικού συστήματος και στην καθιέρωση της απλής αναλογικής. Το βασικό σφάλμα, που διαφαίνεται δια γυμνού οφθαλμού, είναι η λάθος ανάγνωση του προβλήματος.

Οποιοδήποτε προταθέν σχεδίου νόμου σ’ αυτήν την λογική δεν συνιστά μεταρρύθμιση. Και αυτό γιατί επικεντρώνεται στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων στην Αυτοδιοίκηση και όχι στο είδος των αποφάσεων που η τελευταία παίρνει.

Κανένα εκλογικό σύστημα όσο τίμιο, όσο δημοκρατικό και αν είναι δεν μπορεί να λύσει χρόνια ζητήματα, παθογένειες, αν πρώτα δεν ληφθούν υπόψη συγκεκριμένες παράμετροι. Την ίδια ώρα η Κυβέρνηση λησμονεί την συνταγματική επιταγή της διοικητικής και οικονομικής ανεξαρτησίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Όσο το κράτος μεταφέρει αρμοδιότητες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση χωρίς παράλληλα να μεταφέρει τους αναγκαίους, για την υλοποίησή τους, πόρους, τόσο η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα είναι εκτεθειμένη και θα αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις και τον ρόλο της.

Η απλή αναλογική προαπαιτεί ευρύτερες συνεννοήσεις, συνεργασίες και συναινέσεις. Δυστυχώς σήμερα τέτοιου είδους κουλτούρα δεν υπάρχει, με αποτέλεσμα πιθανή εφαρμογή της να καθίσταται προβληματική.

Κανείς δεν αρνείται οι μειοψηφίες να εκφράζουν τις θέσεις τους. Όταν όμως, οι θέσεις αυτές θα υπερισχύουν των θέσεων της πλειοψηφίας, τότε θα παράγεται μια δυσλειτουργία που θα οδηγεί σε ακυβερνησία.

Η μετάβαση λοιπόν, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Η εκπαίδευση και η καλλιέργεια του διαλόγου στη διαμόρφωση και λήψη των αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα εξουσίας είναι ζωτικής σημασίας και σίγουρα δεν επιτυγχάνεται από την μια στιγμή στην άλλη.

Οι αντιδράσεις των αρμόδιων φορέων και αναμενόμενες και δικαιολογημένες είναι. Διεκδικούν και απαιτούν μια πραγματική διαβούλευση ούτως ώστε οι όποιες θεσμικές αλλαγές να μην λειτουργήσουν σε βάρος της Αυτοδιοίκησης.

Ένα πρόχειρο σχέδιο είναι καταδικασμένο να αποτύχει και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν χωρούν πειραματισμοί.

*ΛΕΩΝΙΔΑΣ Κ. ΠΑΝΤΟΣ
Υπεύθυνος Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Β5 Ν.Ε. ΟΝΝΕΔ