Περιήγηση στις Ετικέτες

αντιπλημμυρικό έργο

Εγκρίθηκε νέο αντιπλημμυρικό έργο στον Δήμο Ιλίου , προϋπολογισμού 13.962.601,624€, το οποίο αποτελεί συνέχεια του έργου «Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς Τμήμα 1ο (από πλατεία Ιλίου έως συμβολή αγωγού Ευπυρίδων)» και αφορά την συμπληρωματική κατασκευή παρόδιου δικτύου ομβρίων υδάτων εκατέρωθεν του…
Διαβάστε περισσότερα...