Περιήγηση στις Ετικέτες

Αξέχαστες Πατρίδες

Τα παραδοσιακά ποντιακά κάλαντα των Χριστουγέννων έψαλαν στον Δήμαρχο, Γιάννη Γκίκα, μέλη του Συλλόγου Ποντίων Μπαμπαλιού Αιτωλοακαρνανίας «Αξέχαστες Πατρίδες»
Διαβάστε περισσότερα...