Περιήγηση στις Ετικέτες

ΒΑΑ

Μέχρι τις 19 Απριλίου 2017 θα διαρκέσει η δημόσια διαβούλευση για τις "Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)" , σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ). Ο Σύνδεσμος καλεί κάθε κοινωνικό και επαγγελματικό φορέα αλλά και κάθε…
Διαβάστε περισσότερα...