Περιήγηση στις Ετικέτες

Γραφείο Απασχόλησης του Δήμου Ασπροπύργου

Επιδοτούμενο πρόγραμμα Voucher για 166.000 Επιστήμονες για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων τους μέσω τηλεκατάρτισης 100 ωρών.
Διαβάστε περισσότερα...