Περιήγηση στις Ετικέτες

Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

Απόπειρα πλαστοπροσωπίας εντοπίστηκε την Πέμπτη 6 Απριλίου 2017 από υπαλλήλους της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της διαδικασίας θεωρητικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών (σήματα) στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας. Συγκεκριμένα, κατά τον έλεγχο της…
Διαβάστε περισσότερα...