Περιήγηση στις Ετικέτες

εγκύκλιος

Διαβάστε την εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών για τον κορωνοϊό που εξειδικεύει τα μέτρα της ΠΝΜ για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού και της ανάγκης περιορισμού διάδοσής του, καθώς και πρόσθετα μέτρα για τη λειτουργία του δημοσίου. Η εγκύκλιος για τον κορωνοϊό
Διαβάστε περισσότερα...