Περιήγηση στις Ετικέτες

εγκύκλιος

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών για τους συμβασιούχους στην καθαριότητα στους Δήμους απεστάλη στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας , στην οποία και παρέχονται πρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 24 του Ν.4479/2017. Η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι ο αριθµός των νέων…
Διαβάστε περισσότερα...