Περιήγηση στις Ετικέτες

Επικίνδυνα απόβλητα

Στη Μάνδρα δημιουργείται μονάδα για αποθήκευση επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων , μετά και την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
Διαβάστε περισσότερα...