Περιήγηση στις Ετικέτες

Ευρωπαϊκά κονδύλια

Στη δεύτερη θέση η Περιφέρεια Αττικής στην απορροφητικότητα ευρωπαϊκών κονδυλίων , όπως προκύπτει και από τον σχετικό πίνακα με απόλυτα ποσά, (τέλη Δεκεμβρίου 2016)
Διαβάστε περισσότερα...