Περιήγηση στις Ετικέτες

Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών

Την Πέμπτη, 08.06.2017, πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες δειγματοληψίες στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) της Γενικής Ανακυκλώσεως, στην περιοχή του Ασπροπύργου, για την άμεση εκπόνηση μελέτης της χημικής σύστασης των υπολειμματικών υλικών που προέκυψαν από την εκδήλωση πυρκαγιάς. Οι…
Διαβάστε περισσότερα...