Περιήγηση στις Ετικέτες

ΟΑΕΔ

Για τα Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα , αναρτήθηκαν από τον ΟΑΕΔ  οι Προσωρινοί πίνακες κατάταξης ανέργων για 7.189 θέσεις σε 34 Δήμους. Οι Πίνακες είναι αναρτημένοι στην διαδικτυακή πύλη του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, στη διεύθυνση www.oaed.gr και στην ενότητα «Προγράμματα…
Διαβάστε περισσότερα...