Περιήγηση στις Ετικέτες

Ποδηλατικός Γύρος Ιλίου 2017

Ποδηλατικός Γύρος Ιλίου 2017 - O ∆ήµος Ιλίου σε συνεργασία µε τον Ποδηλατικό ∆ροµικό Σύλλογο «Ο∆ΥΣΣΕΑΣ» και την συµµετοχή της Οµάδας “Ποδηλατιστές Ιλίου” διοργανώνουν τον Ποδηλατικό Γύρο Ιλίου την Κυριακή 14 Μαΐου 2017. Η εκκίνηση θα δοθεί στις 10.30 π.µ. στο ∆ηµαρχείο Ιλίου. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ…
Διαβάστε περισσότερα...