Περιήγηση στις Ετικέτες

Πολιτική προστασία

Τακτική σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δυτικής Αθήνας για την πρόληψη κινδύνου πυρκαγιάς και τον σχεδιασμό δράσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμού
Διαβάστε περισσότερα...