Περιήγηση στις Ετικέτες

πρόγραμμα στήριξης

Ο Γ. Σγουρός προτείνει πρόγραμμα στήριξης όσων πλήττονται από την πανδημία με πόρους της Περιφέρειας ύψους 10 εκ. € , πρόταση που απευθύνει στην διοίκηση της Περιφέρειας .
Διαβάστε περισσότερα...