Περιήγηση στις Ετικέτες

πόροι

Πρώτη στην απορρόφηση πόρων του Ταμείου Συνοχής η Περιφέρεια Αττικής για τη διαχείριση υγρών αποβλήτων, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του ΕΣΠΑ και τα αντίστοιχα αιτήματα πληρωμών στην ΕΕ. Συγκεκριμένα, οι δαπάνες της Περιφέρειας Αττικής στις…
Διαβάστε περισσότερα...