Περιήγηση στις Ετικέτες

φροντιστήρια

Παιδεία, ζήτημα επίκαιρο, δυσεπίλυτο και καθοριστικό για την πορεία μας ως Έθνος. Η Ελληνική Παιδεία μου μοιάζει σαν ένα ρούχο δανεικό που περνάει από χέρια σε χέρια χρόνια πολλά. Κακοποιημένη και ξεφτισμένη, με μπαλώματα πολλά και επιδιορθώσεις ατελείς από ραφτάδες ανάξιους… Και τι περιμένει…
Διαβάστε περισσότερα...