Περιήγηση στις Ετικέτες

Ψηφιακές Στρατηγικές

Συντονιστής ευρωπαϊκού προγράμματος ο Δήμος Κορυδαλλού , συμμετέχοντας στο έργο “Ψηφιακές Στρατηγικές των Ευρωπαϊκών Πόλεων για την Ένταξη Μεταναστών (EU city digital strategies for Immigrants integration -EUCIDIN)”. Το εν λόγω έργο εγκρίθηκε απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από πρόταση…
Διαβάστε περισσότερα...