Περιήγηση στις Ετικέτες

eHealth Forum

«Οι ανάγκες των πολιτών συναντούν τις υπηρεσίες της ψηφιακής υγείας», ήταν το κεντρικό θέμα στην ενότητα Υγιείς Έξυπνες Πόλεις που συντόνισε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ , κατά την διάρκεια του 3ου eHealth Forum για τη «Προαγωγή της Ολοκληρωμένης Ηλεκτρονικής Υγείας για ισότιμη πρόσβαση και ένα βιώσιμο…
Διαβάστε περισσότερα...