Περιήγηση στις Ετικέτες

Schopenhauer

Στην πραγματεία που δημοσίευσε το 1818 με τίτλο Ο κόσμος ως βούληση και ως παράσταση, ο ανορθολογικός ιδεαλιστής Arthur Schopenhauer υποστήριξε, αν όχι το πρωτείο της μουσικής έναντι των υπόλοιπων τεχνών, τουλάχιστον την εξαίρεσή της από τη γενική αισθητική τους. Το έργο, το οποίο συγκαταλέγεται…
Διαβάστε περισσότερα...