Συνέπεια της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, του φαινόμενου των καθυστερήσεων στις πληρωμές των ενοικίων και των τεραστίων φορολογικών υποχρεώσεων είναι η όλο και μεγαλύτερη δημοφιλία των υπηρεσιών που προσφέρουν πλατφόρμες, όπως η Airbnb. To παραπάνω γεγονός οδήγησε την Ελληνική Πολιτεία, σε…
Διαβάστε περισσότερα...