«Ανθεκτική Δυτική Αθήνα 2030 – Αξιοποίηση αποτελεσμάτων πιλοτικών δράσεων ερευνών ΔΑΑΕ στο σχεδιασμό της νέας ΟΧΕ/ΒΑΑ»

«Ανθεκτική Δυτική Αθήνα 2030 – Αξιοποίηση αποτελεσμάτων πιλοτικών δράσεων ερευνών ΔΑΑΕ στο σχεδιασμό της νέας ΟΧΕ/ΒΑΑ»,

είναι το θέμα της ημερίδας που διοργανώνει ο ΑΣΔΑ την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 9:30 π.μ. , στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου Περιστερίου

Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Διαβούλευσης για την Αναπτυξιακή και Χωρική Στρατηγική της Δυτικής Αθήνας 2021-2027 και θα αναπτυχθούν οι κάτωθι θεματικές ενότητες:

Το Εξωτερικό Περιβάλλον: Αναπτυξιακές Προοπτικές της Χώρας και της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Αττικής στην μετά-covid εποχή – Κοινωνικές, Τεχνολογικές και Χωρικές Προκλήσεις.

Η ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 2014-2020: Αναπτυξιακές και Χωρικές Καινοτομίες με επίκεντρο τη Δια-δημοτική Συνεργασία.

Η ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 2021- 2027: Πλαίσιο Σχεδιασμού, Διαβούλευσης και Περιεχόμενο της Αναπτυξιακής και Χωρικής Στρατηγικής με Ορόσημο το 2030+

Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος (link) για τη διαδικτυακή παρακολούθηση της ημερίδας είναι ο ακόλουθος: https://www.youtube.com/watch?v=loN5oFXb7jg}