«Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος Καταστροφών και Κρίσεων»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε συνεργασία ΚΕΔΕ,ΕΕΤΑΑ και Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

«Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος Καταστροφών και Κρίσεων», είναι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για το οποίο συνεργάζονται η ΚΕΔΕ, η ΕΕΤΑΑ και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και απευθύνεται στα στελέχη όλων των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης .

Γ. Πατούλης: Στρατηγικός στόχος μας οι δήμοι να αποκτήσουν στελεχιακό δυναμικό υψηλού επιπέδου που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις για προστασία των πολιτών, της περιουσίας τους και του περιβάλλοντος

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, με επιστολή του προς τους Δήμους ζητά να ενημερωθούν τα στελέχη όλων των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών,επισημαίνοντας ότι «στρατηγικός στόχος είναι οι ΟΤΑ να αποκτήσουν ένα στελεχιακό δυναμικό υψηλού επιπέδου που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της διοίκησης και θα συμβάλλουν αποφασιστικά στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, στην προστασία των πολιτών και της περιουσίας τους, την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο και κατ’ επέκταση σε όλη τη χώρα».

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών περιλαμβάνει 4 κατευθύνσεις και 12 ειδικότητες, οι οποίες αντιστοιχούν σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων και καλύπτουν το σύνολο των αναγκών των Δήμων της χώρας.

Βασικά χαρακτηριστικά του νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η διεπιστημονική προσέγγιση, η καινοτομία στην ύλη που δεν απαιτεί απομνημόνευση και έχει συγγραφεί ειδικά για το σκοπό αυτό, οι παράλληλες δραστηριότητες και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση που δεν απαιτεί φυσική παρουσία.

Οι ειδικότητες που περιλαμβάνονται στις τέσσερεις κατευθύνσεις φοίτησης είναι οι ακόλουθες:
⦁ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1: Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
⦁ Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στη Διοίκηση
⦁ Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στα Σχολικά Συγκροτήματα
⦁ Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στον Τουριστικό Τομέα
⦁ Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στις Βιομηχανίες – Επιχειρήσεις
⦁ Στρατηγικές Διαχείρισης Κρίσεων στο Εθνικό και Διεθνές Περιβάλλον
⦁ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 2: Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος
⦁ Τεχνικές Προστασίας και Αποκατάστασης Περιβάλλοντος
⦁ Διδακτική Διαχείρισης Περιβάλλοντος
⦁ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 3: Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδιοίκηση
⦁ Περιβάλλον και Φυσικοί Πόροι
⦁ Οικονομία και Αειφόρος Ανάπτυξη
⦁ Κοινωνική Πολιτική και Πολιτισμός
⦁ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 4: International Master’s Degree Program in Environmental, Disasters and Crises Management Strategies
⦁ Disasters and Crises Management Strategies
⦁ Environmental Management Strategies

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος είναι ανοικτή. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Γραμπά 2107274414 και 2107274783.