ΠΟΕ ΟΤΑ : Αποχή από την αξιολόγηση και εξώδικο προς την Κυβέρνηση

Σε αποχή από την αξιολόγηση καλεί η ΠΟΕ ΟΤΑ τους εργαζόμενους και τα σωματεία μέλη της , συμμετέχοντας και στηρίζοντας την απόφαση της ΑΔΕΔΥ σχετικά με την διαδικασία αξιολόγησης για την εφαρμογή του Ν.4369/2016, ενώ και με τον πλέον τυπικό τρόπο γνωστοποιεί με εξώδικο την απόφαση της.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε υπογραμμίζεται η πάγια θέση της Ομοσπονδίας, πως δεν πρέπει η αξιολόγηση να συνδέεται σε καμία περίπτωση με μισθολόγιο και απολύσεις και να είναι τιμωρητικού χαρακτήρα, αλλά να έχει ως στόχο την βελτίωση και την καλύτερη οργάνωση των Δημοτικών Υπηρεσιών, καθώς και την ενδεχόμενη στελέχωσή τους, ενώ σημειώνει «Τόσο το σύστημα αξιολόγησης προσωπικού όσο και το σύστημα επιλογής Προϊσταμένων που προβλέπει ο Ν.4369/2016 δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, τόσο λόγω της ιδιαιτερότητας του χώρου, όσο και λόγω του μεγάλου και ετερόκλητου αριθμού αρμοδιοτήτων, τις οποίες έχει στην ευθύνη της και οι οποίες είναι κοινωνικές.», συμπληρώνοντας «Σήμερα, η Τοπική Αυτοδιοίκηση λειτουργεί σε συνθήκες «έκτακτης ανάγκης» λόγω της τεράστιας έλλειψης προσωπικού, της περικοπής πόρων, της έλλειψης σύγχρονου μηχανολογικού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού, με επακόλουθο κάτω από την επιτακτική ανάγκη ανταπόκρισης στις έκτακτες πολλές φορές ανάγκες, κάθε εργαζόμενος πολλές φορές να ασκεί πολλαπλά καθήκοντα και πολλές φορές αλλότρια. Για παράδειγμα οικοδόμος κάνει τον φύλακα, ελαιοχρωματιστής τον ηλεκτρολόγο, παιδαγωγός τον τραπεζοκόμο, καθαρίστρια την μαγείρισσα, γεωπόνος τον οδηγό, εργάτης πρασίνου τον χειριστή μηχανημάτων κ.λπ.»

Ήδη, η ΠΟΕ ΟΤΑ με εξώδικο της  προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το Ελληνικό Δημόσιο, όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών, κοινοποιούμενη προς την ΚΕΔΕ, γνωστοποιεί την Απεργία – Αποχή όλων των υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Πρώτου Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. τους.

Η απόφαση για την αποχή και το κείμενο του εξωδίκου