Μάνδρα – Διανομή προϊόντων για τους δικαιούχους ΤΕΒΑ

Στη Μάνδρα, διανομή προϊόντων για τους δικαιούχους ΤΕΒΑ , σε όλες τις ενότητες, στις δικαιούχες διακόσιες εξήντα τέσσερις (264) οικογένειες από τις 23/02/2021 μέχρι και τις 28/02/2021 (και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου) από τις 09:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.

Θα διανεμηθούν νωπά προϊόντα, τρόφιμα ξηρού φορτίου (μακράς διάρκειας) και απορρυπαντικά.

Για το συντονισμό της διαδικασίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα οι δικαιούχοι θα λάβουν μήνυμα (sms).

Για ενδεχόμενες πληροφορίες οι δικαιούχοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Κοινωνικό Λειτουργό του Δήμου, Μιχάλη Αντωνίου, στο τηλέφωνο 213 2014 924